Organisatie


De Stichting is een ANBI stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft als doel

het bevorderen van een actief cultureel-maatschappelijk, wetenschappelijk educatief gebruik van de landschappelijke en historische waarden van Geijsteren.


Het bestuur bestaat uit zeven leden, waarvan statutair is vastgelegd dat drie uit Geijsteren afkomstig

moeten zijn:

  • voorzitter Alphons van Nispen tot Pannerden
  • secretaris Monique van Nispen tot Pannerden - Pollak
  • penningmeester Jos Gerritsen
  • algemeen lid Nens van der Wijngaard
  • algemeen lid Lisette Nijsen
  • PR Els Cuijpers-EijssenAfhankelijk van de activiteit betrekt het bestuur externe adviseurs bij de organisatie.

  • Harry Eijssen, bouw en technisch adviseur
  • Roel Groetelaers, catering adviseur

Agenda


Op zaterdag 17 augustus vindt

Summerfolk @ the Castle plaats. Aanvang 19.00 uur. Voor meer informatie zie het tabblad Agenda.


Om alvast in je agenda te noteren: op zaterdag 14 september vindt de jaarlijkse Drive In Movie plaats op de kasteelplaats in Geijsteren.


Op maandag 26 april jl. hebben Jos Gerritsen en Harrie Eijssen uit handen van burgemeester Luc Winants een koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege hun verdiensten voor de samenleving en zijn zij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op donderdag 1 juli jl. werden Jos en Harrie door het Kemmerekoor verrast met een feestelijke laatste repetitie waarbij koorlid Jos en niet-koorlid Harrie het koor mochten dirigeren. Aansluitend was er een gezellige nazit met een hapje en een drankje.
______________________________________________________________________________________________________________

© 2014 Cultuurpodium Geijsteren