2023 

Jaarverslag secretariaat  2023 Stichting Cultuurpodium Geijsteren

 

In 2023 heeft onze stichting zich bezig gehouden met verschillende facetten van het culturele leven van ons dorp.

 

We hebben ons verdiept in onze missie : citerend uit onze statuten :

 

'Het bevorderen van een actief cultureel-maatschappelijk, wetenschappelijk-educatief gebruik van de landschappelijke en historische waarden en van het culturele en maatschappelijk erfgoed van de kasteelplaats van het voormalige kasteel te Geijsteren, en andere historische plaatsen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van cultureel-maatschappelijke, wetenschappelijke en/of educatieve activiteiten.'

 

De Stichting Cultuurpodium Geijsteren stelt zich ten doel om enkele keren per jaar culturele activiteiten, waaronder muziek, dans en theater, te organiseren of te ondersteunen die op of bij enkele van deze prachtige locaties zullen plaatsvinden (zie website Cultuurpodium Geijsteren).

 

Lukt ons dat? Ja, kunnen we gerust zeggen. (Wetenschappelijk educatief misschien nog niet genoeg)

 

In 2023 zijn we als bestuur 7 keer bij elkaar gekomen om te vergaderen, buiten de optredens.

Er waren 3 optredens :

  • Southern Blues Rockband, een zeer geslaagde avond, de weersomstandigheden waren perfect. Er hadden iets meer mensen mogen komen, maar de binnenplaats was gezellig gevuld ! De bierbanken voldeden prima, heel goed idee i.p.v. stoelen. We gebruikten voor het eerst een QR code. Iedereen moest even wennen aan de nieuwe digitale betaalwijzen! Er kwamen ongeveer 65 gasten. Vraag van gasten of ze vaker deze locatie konden gebruiken voor bands/muziek.

 

  • Drive-in, een traditie geworden in ons dorp! Deze keer Fisherman’s Friends.

         Het werd een gezellige en druk bezochte avond, prima weersomstandigheden. Gasten waarderen de sfeer,           de ene keer teveel hotdogs, de andere keer weer te weinig ! Gebruik gemaakt van QR code, was een

         beetje verwarrend voor velen. Maar we blijven kiezen voor de moderne techniek! We mochten 134 gasten

         ontvangen.

 

  • Aanzingen van de boom voor Kerst: we hadden Rick Vermeulen gevraagd ons hier bij te staan. Hij kwam met het leuke idee van een Karaoke. Het bleek goed uit te pakken, ouders, grootouders en kleinkinderen kwamen gezellig van de wafels genieten en Glühwein en chocolade melk drinken. Het was kort en krachtig. We hebben de Voedselbank kunnen steunen met een mooi bedrag. Stan Kunen, kreeg de eer om de avond te openen en deed dat met veel inzet. We mochten met ongeveer 65 mensen zingen.

 

Er werd ook een beroep op onze stichting gedaan om het jubileum project van het Kemmerekoor financieel te ondersteunen. Hier hebben we gehoor aan gegeven.

 

Vanuit muziek minnende  partijen in het dorp voor het jaar 2024 werd veel overlegd. Onze ondersteuning en meedenken werd op allerlei manier gevraagd.

We zijn er steeds meer achter gekomen, dat we als stichting van betekenis kunnen zijn bij de overdracht van kennis. We hebben expertise opgebouwd in 10 jaar tijd. Een begroting opstellen, een dekkingsplan maken, een werkdocument formuleren en fondsaanvragen.

 

Onze nieuwe rol als stichting was dit jaar een terugkerende thema:

We groeien en leren nog steeds, maar willen meer faciliterend zijn dan uitvoerend. We vinden de  dorpsgerichtheid belangrijk, willen niet voorop lopen maar wel  goede ideeën blijven stimuleren.

Er is nog een enorme waaier aan mogelijkheden. We willen de kinderen er meer bij betrekken, maar ook andere kunstvormen zoals poëzie en ballet, schilders uit het dorp. We willen graag onze positie als Cultuurpodium vorm blijven geven in het dorp.

 

We dienen telkens weer de doelstelling van iedere activiteit helder te krijgen.

 

We vieren in 2024 ons 10 jarig bestaan !