Organisatie



secretariaat: Heiveld 24

5862AW Geijsteren

0478 546684


info@cultuurpodiumgeijsteren.nl

www.cultuurpodiumgeijsteren.nl


KvK 59899530

NL85RABO0152361081






De Stichting is een ANBI stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft als doel

het bevorderen van een actief cultureel-maatschappelijk, wetenschappelijk educatief gebruik van de landschappelijke en historische waarden van Geijsteren.


Het bestuur bestaat uit zes leden, waarvan statutair is vastgelegd dat drie uit Geijsteren afkomstig

moeten zijn:

  • voorzitter Alphons van Nispen tot Pannerden
  • secretaris Monique van Nispen tot Pannerden - Pollak
  • penningmeester Jos Gerritsen
  • algemeen lid Nens van der Wijngaard
  • algemeen lid Annemarie Akkermans
  • PR Els Cuijpers-Eijssen



Afhankelijk van de activiteit betrekt het bestuur externe adviseurs bij de organisatie.

  • Harry Eijssen, bouw en technisch adviseur
  • Roel Groetelaers, catering adviseur





   

     Agenda


Op zaterdag 17 augustus a.s. vindt er weer een Drive In Movie plaats bij de kasteelplaats in Geijsteren. Aanvang 21.00 uur, nadere informatie volgt binnenkort.


______________________________________________________________________________________________________________

© 2014 Cultuurpodium Geijsteren